Povinná publicita projektu

Projekt DDM NOVÁ ROLE je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu u SVČ je personální posílení našeho týmu o šk. asistenta, projektový den v/mimo SVČ, zájmové a rozvojové aktivity jako je čtenářský klub, klub zábavné logiky a deskových her. Dále odborně zaměřená tematická setkávání s rodiči, sdílení zkušeností pedagogů a vzdělávání v kurzech DVPP.

logoeu   msmt

O DDM

Dveře Domu dětí a mládeže se poprvé otevřely v říjnu 1984. V roce 2015 jsme se přestěhovali do nově zrekonstruovaných prostor. Činnost zde probíhá v 5 nově vybavených klubovnách, v kuchyňce, herně a tanečním sále. DDM pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu na základě Školského zákona č. 61/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a  jiném vzdělávání a Vyhl. 74 / 2005 o zájmovém vzdělávání. Nabízíme vzdělávání pro děti, žáky, studenty i dospělé klienty. DDM poskytuje vzdělávání formou pravidelné činnosti – činnost zájmových kroužků podle rozvrhu hodin, pravidelně 1 – 2 x týdne. Zájmová činnost příležitostní – organizujeme akce pro zájmové kroužky i veřejnost. Dále organizujeme prázdninovou činnost – stálé tábory a příměstská činnost v době prázdninových dní.

Osvětová činnost – pravidelné besedy a přednášky. Individuální práce s nadanými a talentovanými dětmi, se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Nabízíme otevřené spontánní činnosti.

Doplňková činnost – jarní a podzimní burzy

Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu a předmětu činnosti organizace, sleduje se odděleně a nesmí být ztrátová.

Činnost DDM sama o sobě poskytuje svou činností prevenci. Snažíme se zapojit do mimoškolní činnosti i děti ze sociálně slabších rodin, děti problémové. Tyto jedince se snažíme zapojit i do programových akcí.

PŘEHLED ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠK. ROK 2017 – 2018

 • TANEČNÍ
 • VÝTVARNÝ
 • VÝTVARNÝ – KREATIVNÍ TVOŘENÍ
 • CAPOEIRA
 • ZÁKLADY VAŘENÍ I. A II.
 • KNIHOVNÍK
 • LOGOPEDIE
 • ŠACHY
 • STOLNÍ A DESKOVÉ HRY
 • ŽELEZNIČNÍ MODELÁŘI
 • PĚVECKÝ SBOR KONIPÁSEK
 • PĚVECKÝ SBOR MIŠPULE
 • PĚVECKÝ SBOR ČEKANKA
 • KARATE
 • FLORBAL I. A II.
 • FIGHT CLUB
 • SPORTOVNÍ HRY
 • ATLETIKA – BĚH
 • SHOW DANCE
 • GYMNASTIKA
 • JÓGA

KROUŽKY PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

 • ZPĚVOHRÁTKY  PRO DĚTI 3 – 4 ROKY
 • SLUNÍČKO – TANEČNĚ POHYBOVÝ KROUŽEK
 • ZPĚVOHRÁTKY S BATOLÁTKY
 • HRÁTKY S BATOLÁTKY

PERSONÁLNÍ  OBSAZENÍ:

Milena Tichá   ředitelka DDM 
Andrea Slívová pedagog volného času  (prac. úvazek 0,5)
Jaroslava Pečenková  uklízečka  (prac. úvazek 0,375)

Externí pracovníci: 14