Ve čtvrtek 28. března 2024 (velikonoční prázdniny) pořádáme

VÝLET DO PRAHY - NÁRODNÍ MUZEUM, VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ

Odjezd od DDM Nová Role v 8.00 hod.
Návrat k DDM 18.00 - 19.00 hod.

Program: NÁRODNÍ MUZEUM PRAHA - EDUKAČNÍ PROGRAM PÁTRÁME po MUZEU
VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ - VELIKONOČNÍ TRHY
Výlet je určen pro žáky od 3.třídy
Bližší informace získáte v Domě dětí a mládeže Nová Role
Akce je financována z OP JAK - projekt DDM Nová Role

Výlet do Prahy Národní muzeum Václavské náměstí