Ve dnech 13. – 26. července 2024 pořádáme

Dětský letní tábor Bedřichovka Orlické Záhoří 2024

cena poukazu: 7 400, Kč

 V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, vstupné, jízdné, odměny, vybavení LT, pojištění,

 Přihlášky si můžete vyzvednout v DDM Nová Role, (od 8.4.2024 od 17.00 hod.)  kde získáte další informace. (tel. 725588680, 607552337)

bedrichovka