Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace

pořádá ve dnech  16.července – 29. července 2022

DĚTSKÝ LETNÍ TÁBOR – BEDŘICHOVKA – ORLICKÉ ZÁHOŘÍ

cena poukazu: 5 500, Kč

 V ceně je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, doprava, vstupné, jízdné, odměny , vybavení LT, pojištění.

 Přihlášky si můžete vyzvednout  v DDM Nová Role, (od 4.4.2021od 17.00 hod. )  kde získáte další informace ( tel. 725588680, 607552337).