Dnes máme pro vás připraven 2. úkol

BÁSNIČKA

Odevzdáš s dalšími spplněnými úkoly. 

Podrobnosti so přečteš v tomto souboru.