Od 7. prosince 2020 bude obnovena činnost v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.
Vstup do budovy DDM bude umožněn pouze členům zájmových útvarů, interním a externím pracovníkům.

Předávání a vyzvedávání účastníků bude probíhat před budovou DDM nebo tělocvičnou ZŠ.
Žádáme všechny, aby dodržovali odstup alespoň 2 metry.
Každý účastník bude mít roušku
Platba za zájmové kroužky bude poměrně snížena.
Bližší informace vám podají zaměstnanci DDM.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

Milena Tichá
ředitelka DDM Nová Role