V návaznosti na usnesení  Vlády České republiky č. 1 s účinností od 14. října 2020 do  1.listopadu 2020  (včetně) platí následující :

U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností)  a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání.