Jsme partnerem projektu

Registrační číslo projektu:   CZ. 1.09. /2.2.00/70.01093

Název projektu:                    Stavební úpravy č. p. 236 Nová Role – Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti

Město Nová Role se snaží co nejlépe a co nejkvalitněji zajistit široké spektrum veřejných služeb a kvalitních objektů občanské vybavenosti, zajistit tak revitalizaci města a přispět k růstu životní úrovně obyvatel města a jeho atraktivity.

 

Město Nová Role předložilo v prosinci 2013 žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu Regionální operační program NUTS II Severozápad – 52. výzva. Projekt úspěšně obstál v konkurenci řady projektů a obdržel dotaci na realizaci projektu ve výši 85%.

Město Nová Role dokončilo zdárně realizaci projektu, kolaudace stavby proběhla 23. 6. 2015.

V současné době je projekt ve fázi udržitelnosti projektu a plně slouží občanům města.

www.nuts2severozapad.cz                                                                           www.europa.eu