Vážení rodiče,
i v letošním roce jsme pro Vás připravili přehled zájmových kroužků, které budou ve školním roce 20016- 2017 pracovat v Domě dětí a mládeže v Nové Roli.

V našem přehledu najdete kroužky ze všech zájmových oblastí a pro děti všech věkových kategorií. Organizujeme i ZK pro děti předškolního věku. Věřím, že každý si z našeho přehledu vybere to, o co by měl zájem.

 

Školné v tomto roce bude 450,- na jedno pololetí. (dítě může navštěvovat 2 záj.kroužky), za každý další příplatek 50,-

Školné:

  • I. pololetí do 30.10.2016
  • II. pololetí do 28.2.2017

V případě potřeby je možné se na platbě domluvit s pracovni- cemi DDM. (možno i na splátky)

Najděte si na své „dítko“ chvilku času, nyní na začátku školního roku, a pročtěte si pozorně přehled kroužků DDM.

Zápis do zájmových kroužků se koná:

  • STŘEDA 21.9. od 12.00 do 17.00 hod.
  • ČTVRTEK 22.9. od 12.00 do 17.00 hod.

Dále nabízíme dětem tyto spontánní aktivity: Od pondělí do čtvrtka vždy od 13.00 do 17.00 hod. můžete přijít k nám do DDM, kde si můžete tvořit z různých výt.materiálů, malovat a hrát. Využívat bezplatně počítače DDM, stolní kopanou a jiné deskové hry.

Vážení rodiče, snažte se rozvíjet dovednosti a schopnosti svých dětí pod vedením zkušených pracovníků.

Dále vás zveme na akce, které pořádá DDM v průběhu roku.

SRDEČNĚ ZVEME DĚTI I RODIČE DO DDM, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE